Saturday, September 15, 2012

Contoh Surat Kuasa Pengisian KRS

Kali ini saya ingin mengShare Contoh surat kuasa pengisian KRS. Sebelum kita membuat surat kuasa pasti masih banyak yang bingung antara harus ditulis tangan atau diketik. Pertanyaan itu sering muncul maka jawabannya adalah keduanya boleh digunakan, karena hal yang terpenting adalah tingkat keresmian dari surat kuasa itu sendiri.
Jadi anda tidak perlu bingung akan hal itu, kerena tidak ada larangan kalau surat kuasa tidak boleh diketik.


Surat Kuasa


Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama            : Ahmad Sartono
Nim             
 : 134110050
Alamat          : Serange, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa

Melalui surat ini telah memberi kuasa kepada :

Nama           : Fingka Maulia
Nim              : 134110049
Alamat         :

Untuk mewakili pengisian kertu rencana studi (KRS) semester III
Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk… (tujuan pemberian kuasa).
 tahun ajaran 2012/2013.
Saya berhalangan dalam pengisian kartu rencana studi dikarenakan saya pulang kampung.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan bantuan bapak, saya ucapkan terimakasih.Yogyakarta, 19 Juli 2012
 
Penerima kuasa                                                                                              Pemberi Kuasa

                                                       
                                                                                                                            Materai

Fingka Maulia                                                                                               Ahmad Sartono Partisipasinya Gan:

Related Post4 comments:

BIASAKAN MEMBERIKAN KOMENTAR YANG BAIK DAN SOPAN